!tvu.isPriviewMode()true showstate0
!tvu.isPriviewMode()true showstate0

肖冠军Guanjun Xiao

(教授)
!tvu.isPriviewMode()true showstate0


学位:博士
性别:男
学历:博士研究生毕业
在职信息:在职
所在单位:超硬材料国家重点实验室

论文成果

当前位置: 中文主页 >> 科学研究 >> 论文成果
发布时间:

6. Guanjun Xiao, Qingfeng Dong, Yingnan Wang, Yongming Sui, Jiajia Ning, Zhaoyang Liu, Wenjing Tian,* Bingbing Liu, Guangtian Zou and Bo Zou,* RSC Adv., 2012, 2, 234-240. (highlight by ChemInform, 2012, 13-017)

发布日期:2018-01-24 点击次数:

发表时间:2018-01-24
是否译文: